Wij zetten ons in voor een leefbaar Netterden, waar respect voor mens, de natuur en de omgeving centraal staat.

Op onze site ziet u een stuk historie en de projecten waar wij mee bezig zijn.

Onze verenging is onafhankelijk en bestaat uit drie bestuursleden met hun eigen expertise.

Onze jaarlijkse contributie bedraagt slechts € 8,00 per persoon

Wilt U lid worden van onze vereniging of meer informatie ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar vln.secretariaat@gmail.com


 
 

Bestuursleden Vereniging Leefbaarheid Netterden


Christa van Dee

Voorzitter

 

Berno Tersteeg

Penningmeester

Jan Willem van Markvoort

Bestuurslid