De Dwergmolen

 
 

De Dwergmolen

Eeuwen lang werd te Netterden door het St.Walburgisgilde een rosmolen beheerd, die verpacht was aan de fam.Bruins en die in 1721 werd overgedragen aan Huis Bergh. In 1860 - toen Netterden nog deel uitmaakte van Bergh - bouwde A.Gerritsen wegens het ontbreken van een molen, een dwerg windkorenmolen, die rond 1870 eigendom werd van de fam.Terhorst. Nazaten van deze molenaarsfamilie bleven koren malen en een meelhandel drijven, zij het dat de windmolen kort na de 2de wereldoorlog gesloopt.