Kasteel De Woldenburg

 
 

De Woldenburg

De oorsprong van de burcht gaat terug tot begin 1600,maar is waarschijnlijk identiek aan ”t gued tot Netterden” van rond 1330.
In oktober 1417 is blijkens het Berghse leenregister het Goed Netterden in het bezit van Bernt van de Wilten,welke ridderfamilie het in Gendringen gelegen “Sluisenburg” bewoonde.
Op 18 april 1443 overlijd Bernt van de Wilten,en erft zijn zoon Gherit van de Wilten het Goed Netterden.
Wanneer op 6 februari 1454 Gherit overlijdt , is zijn broer Willem tot Balk (Baak) erfgenaam.(In die tijd was het gewoonte dat men zich ging noemen naar het huis of de landstreek waar men woonde).
Willem bewoonde het Goed nooit.
Als bewoners kende men vervolgens Gerrit en Lubbert van Til,Katharina van Til.
De ridders van Azewijn hebben het Goed ook in hun bezit gehad.
Eind 16 e en begin 17 e eeuw was het in bezit van de familie Gommersbach.

Johanna,de oudste dochter van Derrik van Gommersbach en Megteld van Rijswijk uit Emmerik huwde 13 december 1622 in de Munsterkerk (St.Martinuskerk) te Emmerik met Harmen tot Manhorst (onder Didam).
Als huwelijksgeschenk was aan Johanna het leengoed Netterden toebedeeld.
Omdat het huis van het leengoed bouwvallig was,bouwde Harmen in 1639 een nieuw huis,welk de Graaf van Bergh tot een adelijke havezathe verhief.
Harmen van de Woldenborg overleed op 80 jarige leeftijd op 17 december 1669 op de Netterdense Burcht. Johanna van Gommersbach werd ook 80 en overleed op 1 januari 1680.
Beide zijn in de familie grafkelder in de kerk van Netterden begraven.
Opvolger als burchtheer was hun tweede zoon Hendrik Engelbert,die gehuwd was met Mechteld van Schriek, een havezathe onder Netterden.
Na hun overlijden werd de derde zoon burchtheer ,gehuwd met Getrudis van Broekhees
(Borghees,toen nog een tot Netterden behorende ridderburcht).
Zijn opvolger was zijn enige zoon Andries van de Woldenborg(1703),tevens de laatste loot uit het geslacht Woldenborg.
Op 2 september 1754 werd het Goed verkocht aan Johanna Mechteld Doys Douarrière van Dorth,dochter van Willem van Dorth,burgermeester van Deventer,ten gunste van haar neef baron Johan Herman van de Hoevel , die er zijn dochter Anna Mechtildis Francesca liet wonen,die was getrouwd met baron Henricus Wilhelmus de Raditsky van Ostrowick.
Het wapen van Netterden is een onderdeel van het familiewapen van deze familie.
Na het overlijden van de baron kwam de Woldenborg in het bezit van zijn zwager Otto van de Hoevel tot Wezeveld.Die verkochten het Goed aan hun zwager Mr. Ammandus Franciscus Bauwstetter.Na zijn dood in 1819 erft jhr.Mr.Lodewijk Karel Jacob van Nispen de burcht,die het kasteeltje in 1822 liet afbreken.
De bijgebouwen brandden in 1933 af.